اپورتونیسم

اپورتونیسم به معنی فرصت جوئی یا فرصت طلبی است . اپورتونیسم را به معنی تغییر جهت دادن بر حسب دگرگونی اوضاع به خاطر سود شخصی نیز گویند . کسانی را اپورتونیست می نامند که همواره به سوی قدرت وقت گرایش دارند و پایبند اصولی نیستند و یا اصول خود را فدا می کنند .

+ نوشته شده در بیست و چهارم تیر ۱۳۸۷ساعت 8:40 توسط فریدون تقوی |